БХК призовава за незабавното преустановяване на използването на центъра в Елхово за разпределянето на украинските бежанци

Българският хелзинкски комитет призовава правителството и оперативната координационна група незабавно да преустановят използването на специалния дом за принудително настаняване на незаконно пребиваващи чужденци към Дирекция „Миграция“ на МВР в гр. Елхово като буферен център за разпределянето на украинските бежанци към новите им места за настаняване, започнало след 31 май 2022г.

През изминалите месеци от нападението на Русия над Украйна бяхме свидетели на позитивно отношение към търсещите закрила в страната – държавата положи целенасочено усилията да се помогне на украинските бежанци и те да получат закрила в България. С неуморния труд на десетки доброволци, неправителствени организации и представители на институции бяха създадени хуманни политики и практики. 

В момента обаче трябва настоятелно да обърнем внимание, че центърът в Елхово е напълно неподходящ от всякаква гледна точка дори за краткосрочен престой на хора, мнозинството от които са възрастни, майки и деца. 

Вярваме, че демонстрираното до този момент хуманно отношение към украинските бежанци ще помогне на правителството да намери бързо и адекватно решение на проблемите около преместването на нуждаещите се от подслон и подкрепа след приключването на първия етап от Програмата за хуманитарна помощ.

---------------

*Снимка: БТА