След 160 изгубени дела Агенцията за социално подпомагане продължава да отказва семейни помощи на бежанци

Към март 2024 г. Български хелзинкски комитет е спечелил повече от 160 дела срещу дирекции „Социално подпомагане“ на Агенцията за социално подпомагане при Министерство на труда и социалната политика (МТСП) в цялата страна. Поводът за всички дела е един и същ – социалните служби отказват да отпуснат семейни помощи за деца на бежанците с хуманитарен статут или временна закрила.  

Когато семействата отговарят на законовите условия, детските помощи трябва да са достъпни без никаква дискриминация поради националност или други характеристики в правния статус на детето или неговите родители. 

Въпреки това дирекциите „Социално подпомагане“ на АСП в цялата страна вече години наред продължават незаконосъобразната си практика да отказват семейни помощи за деца на семейства на бежанци с хуманитарен статут, а напоследък – и на бежанците от войната в Украйна, които са под временна закрила. 

Практиката на съдилищата по делата, водени против тези откази от 2018 г. насам, е константна и категорична.  БХК има повече от 160 дела, по които съдилищата отменят отказите на Агенцията за социално подпомагане. Във всички съдебни решения се посочва, че отказите са в противоречие с разпоредбите на Закона за убежището и бежанците, Закона за социалното подпомагане, Закона за семейните помощи за деца, Конституцията на Република България, както и Конвенцията на ООН за правата на детето и европейските директиви 2001/55/ЕО и 2011/95/ЕС.

Въпросът, на който БХК търси отговор, е колко още дела срещу отказ за предоставяне на семейни помощи за деца е необходимо да бъдат спечелени, за да започне Агенцията за социално подпомагане да се съобразява с указанията на съда, националните и международните норми, и да преустанови незаконните си практики и институционалната си дискриминация срещу семействата на бежанците с хуманитарен статут или с временна закрила.