БХК е част от европейска инициатива, търсеща информация за въздействието на приложенията за проследяване на COVID-19

Българският хелзинкски комитет е една от правозащитните организации в девет европейски държави - членове на Съюза за граждански свободи в Европа “Либъртис”, които днес подадоха едновременно искания за достъп до информация до своите национални органи във връзка с  новите приложения за проследяване на контакти, регистриране на симптоми и налагане на карантина, въведени за контрол над разпространението на COVID-19. 

„Няма съмнение, че намерението с тези приложения за проследяване да бъдат спасени човешки животи, както и поминък, е похвално. Но може да се окаже ненужно и със сигурност опасно това да става чрез масовото наблюдение. Правозащитните организации трябва да се уверят, че европейските правителства поемат сериозно отговорността да подготвят оценката на въздействието, и никое европейско правителство няма да използва пандемията като претекст за нормализиране на разширеното използване на инвазивните цифрови технологии за наблюдение “, заяви Орсоля Райх, старши служител „Застъпничество“ в “Либъртис”.


“Либъртис”очаква да получи надеждна информация от някои държави-членки на ЕС, доказваща, че въведените мерки са пропорционални и използването на технологии за контрол на пандемията е въведено при стриктно съобразяване с GDPR. Тези случаи ще бъдат доказателство, че законосъбразното поведение по време на пандемията е възможно. Членовете на “Либъртис” обмислят завеждане на дела в случаите, когато държавите-членки не предоставят исканите данни, свързани с приложенията, или регламентите за защита на данните са нарушени. В България БХК подаде три заявления за достъп до обществена информация - до Комисията за защита на лични данни, до Министерски съвет и до Министъра на здравеопазването, които следва да отговорят дали са съобразили употребата на приложението ViruSаfe с изискванията на GDPR. 

„Масовото „следене“ на граждани е особено притеснително в страни като България поради ниското доверие, което гражданите имат в институциите. Необходимо е да получим уверение, че употребата на личните данни на хората ще става само за стриктно определените цели за борба с пандемията и при спазване на най-високите стандарти в областта, въведени от GDPR. Избухването на пандемията не може да бъде оправдание за пренебрегването на тези стандарти и именно това целим да установим,“ коментира директорката на Правна програма в БХК Адела Качаунова.  


Тази инициатива цели да привлече вниманието на правителствата и широката общественост към това, че правата на човека са форма на гаранция в кризисни ситуации, каквато е и тази пандемия: гаранция за обществено доверие, което е задължителна предпоставка за една успешна социална координация и в крайна сметка служи в полза на общественото здраве.