БХК представи на главния прокурор резултатите от изследване на свръхупотребата на сила в рамките на полицейското задържане

На 3 юни 2022 г. се проведе среща между главния прокурор на Република България и представители на БХК. На срещата присъстваха главният прокурор г-н Иван Гешев и зам. главния прокурор г-жа Даниела Машева, а от страна на БХК – председателят на организацията г-н Красимир Кънев и координаторката на проект „Проблемите с равното третиране на обвиняемите и подсъдимите в досъдебното производство в България“ г-жа Антоанета Ненкова.

Срещата бе част от серията застъпнически събития, предвидени в рамките на този проект, съфинансиран от Европейския съюз, в рамките на който БХК осъществи и обобщи резултатите от изследване сред 1010 наскоро лишени от свобода лица за начина, по който са протекли техните полицейски задържания и досъдебни производства.

БХК представи резултатите от изследване, проведено в периода юни – ноември 2021 г. Досъдебните производства на участниците в изследването са започнали след 01.07.2019 г. Резултатите показват, че всеки четвърти, наскоро осъден на ефективно лишаване от свобода, твърди, че спрямо него е била използвана сила по време на задържането, а всеки пети – след отвеждането му в полицейското управление. На този фон по данни на прокуратурата, публикувани в нейния годишен доклад, през 2020 г. в съда са внесени само три прокурорски акта по преписки, образувани за полицейско насилие, и има едно осъдено лице.

Събраните в рамките на изследването данни сочат широкомащабна свръхупотреба на сила от страна на полицейските органи по време и след 24-часовото задържане на респондентите. В някои от тях лишените от свобода се оплакват от изтезания, в разследването на които прокуратурата следва да има ключова роля.

БХК представи резултатите от изследването и на няколко други държавни институции, които имат роля в преодоляването на сериозните проблеми, които то констатира. Докладът от изследването е наличен на сайта на БХК на английски, а предстои и публикуването му на български език. В момента той може да бъде прочетен на: https://www.bghelsinki.org/en/reports/problems-with-the-equal-treatment-of-accused-persons-in-pre-trial-proceedings-in-bulgaria