БХК осъжда идеята за специален закон за клеветата

Български хелзинкски комитет (БХК) е обезпокоен от обявените наскоро планове за приемане от парламента на специален закон срещу клеветата, който да е по-репресивен от сега действащата законодателна уредба. Това каза днес Красимир Кънев, председател на БХК, на специална пресконференция в София.

Намерения за специален закон срещу клеветата бяха оповестени от съпредседателя на парламентарната група на ГЕРБ г-н Красимир Велчев и от министър-председателя г-н Бойко Борисов. “Ако се осъществят, те биха задали погрешна посока на демократичното развитие в България и биха въвели стандарти, които противоречат на международните норми за защита на правата на човека”, каза Красимир Кънев.

В момента в България обидата и клеветата се преследват по наказателен ред чрез тъжба на пострадалия. За обида и клевета също така може да се търси обезщетение по гражданско-правен ред. Сегашната уредба съдържа няколко сериозни проблема, които, според БХК, я правят неадекватна на стандартите на едно демократично общество и изискват законодателна реформа по посока по-малко ограничителна за правото на свобода на изразяване. Кои са тези проблеми:

  • Преди всичко, обидата и клеветата нямат място в Наказателния кодекс, тъй като наказателната санкция за тях е твърде сурово ограничение. Редица европейски страни през последните години декриминализираха тези деяния и оставиха възможност за търсене на обезщетение за обида и клевета само по гражданско-правен ред. Към пролетта на 2010 г. тези страни включват Босна и Херцеговина, Естония, Грузия, Ирландия, Украйна и Великобритания. През 2007 г. Парламентарната асамблея на Съвета на Европа с Резолюция 1577 (2007) призова страните-членки да декриминализират обидата и клеветата. Същото направи и Представителя за свободата на медиите на ОССЕ през 2006 г.
  • Българският Наказателен кодекс допуска да бъде носена отговорност за верни твърдения, ако те не могат да бъдат доказани. Разпоредбата на член 147, ал. 2 от НК допуска деецът да не се наказва ако докаже верността на своите твърдения, но съдържа презумпция, че бремето на доказване лежи върху него. По същия начин и в член 45 от Закона за задълженията и договорите във всички случаи на непозволено увреждане вината се предполага до доказване на противното. Това означава, че е възможно един журналист да бъде осъден за добросъвестно поведение когато не е бил в състояние да докаже верността на своите твърдения.
  • Предвидените в Наказателния кодекс глоби за обида и клевета са твърде високи и представляват непропорционални санкции за тези деяния. Налагането им в много случаи влиза в противоречие с практиката на Европейския съд по правата на човека.
  • В българското законодателство липсват признати в други юрисдикции и в международното право защити при търсене на отговорност за обида и клевета. Не са освободени от наказателна отговорност общинските съветници за изказвания, които те правят на сесии на Общинския съвет. Законодателството не предвижда освобождаване от отговорност за обида и клевета при изявления, направени по време на съдебни производства и за публикуване на информация от официални източници или от трети лица.
  • Режимът за преследване на обиди и клевети срещу длъжностни лица, който Наказателния кодекс създава, противоречи на международното право. Според този режим обидата и клеветата срещу длъжностно лице или представител на обществеността се преследват по-тежко, отколкото ако е оклеветен обикновен човек. Това е в драстично противоречие с международното право, което изисква точно обратното – по отношение на длъжностните лица и представителите на обществеността, предвид на това, че са публични говорители по обществени проблеми, а някои са приели управленски роли, степента на допустимата критика следва да бъде по-висока, а наказанията за обида и клевета срещу тях – по-ниски отколкото при обикновените граждани.

Вместо да се стремят да предложат законодателни решения на тези проблеми, представителите на управляващите търсят още по-сурови репресии срещу обидата и клеветата. Техните намерения са да защитят хората на власт в още по-голяма степен отколкото те са защитени в момента. БХК призовава гражданското общество и медиите да дадат отпор на тези опити и да предизвикат законодателна реформа към по-малко ограничаване на свободата на словото.

За допълнителна информация:
Красимир Кънев, председател на Български хелзинкски комитет
krassimir@bghelsinki.org,
0886 605 904