България е свободна държава

България не прави изключение от другите страни от ЕС и е означена като "свободна" държава на "картата на свободата", включена в годишния доклад на изследователският институт "Фрийдъм хаус".

Според критериите свободна страна е всяка, в която съществува широк спектър от открита политическа конкуренция и се спазват гражданските свободи. Съществуването на независими медии също е сред основните критерии за включване на дадена страна в тази категория.

На Балканите от института отбелязват наличието и на "частично свободни" държави. В тази категория попадат Македония, Албания, Босна и Херцеговина. ”Фрийдъм хаус” отбелязва, че в тези държави се наблюдават някои ограничения на политическите права и граждански свободи. Грузия и Армения също са в графата ”частично свободни”.

Като "несвободни" се класифицират страните, в които не се спазват основни политически права, а основните граждански свободи системно се нарушават.

Според организацията икономическата криза се превърна в предизвикателство за напредъка сферата на гражданските свободи, особено за страните от Централна и Източна Европа и Прибалтика.

Анализаторите от "Фрийдъм хаус" отбелязват, че въпреки консолидирането на демократичните институции и влиянието на Европейския съюз в някои от държавите от тези региони, като Латвия и Унгария, се проявяват признаци на отстъпление. В края на миналата година в Унгария бе приет особено спорен закон за медиите, който бе остро критикуван от правозащитници.

Източник: Медиапул