Десет сигнала от региона са подадени в Комисията за защита от дискриминация

Близо десет сигнала за дискриминация са подадени от началото на годината във Великотърновска област, заяви заместник-председателят на Комисията за защита от дискриминация Лало Каменов. Той бе сред лекторите, които участваха в двудневното обучение на учители от региона, по проект на тема „Училища без дискриминация", разработен съвместно с Датския институт по правата на човека. Целта на проекта е превенция и разясняване на Закона за защита от дискриминация, който е сравнително нов и не е познат на обществото, каза Лало Каменов. Въпреки това обаче и тази година се наблюдава двойно увеличение на жалбите и образуваните преписки.

Най-многобройни са случаите на множествена дискриминация, при която лицето описва в жалбата си дискриминация по повече от един признак - увреждане, възраст, пол, етническа принадлежност. В Закона за защита от дискриминация са посочени 19 признака на дискриминация, уточни Лало Каменов. Това са пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение и имуществено състояние. Каменов допълни, че тези случаи са актуални за целия Европейски съюз. Най-многобройните жалби и сигнали, които са постъпили в комисията, са свързани с упражняване на правото на труд, следвани от жалбите и образуваните преписки заради увреждания и етническа принадлежност.

Сигналите в сферата на образованието най-често са от педагози за различно заплащане при еднакво положен труд или за тормоз на работното място по различи признаци. В комисията са постъпили и жалби на родители за дискриминация към децата им от други ученици или учители. Регистрирани са и случаи за дискриминация на ученици към учители.

В Комисията за защита от дискриминация има постъпил сигнал от директор на Частна професионална гимназия по математика и информатика в един от големите градове. Жалбата му е свързана с неравното третиране на частните и държавни училища по отношение на стипендиите, осигурявани от държавата. Чуйте повече в прикачения файл от Хари Алексиев, член на Комисията за защита от дискриминация.

Източник: Дарик