Домашно насилие в Нидерландия е и насилието между интимни партньори, които не са живели заедно

И в България, и в Нидерландия над половината от регистрираните случаи на насилие са сред лица, които не са в семейна връзка, в т. ч. и интимни партньори, които не живеят под един покрив. 58% от регистрираните случаи на домашно насилие годишно са в семейства с деца, 60% са между партньори – настоящи и бивши.

Това стана ясно по време на първите две обучения за българската полиция по проблема за домашното насилие и насилието над жени и деца. БХК покани представители на ОДМВР в Бургас, Варна, Плевен, Пловдив и СДВР София за участие в регионални обучения на тема: „Стоп на полово базираното насилие срещу жени и деца в България – GBV-OUT”. 

В обученията участват и експерти от Националната полиция на Кралство Нидерландия.

Според дефиницията в Наказателния кодекс на Нидерландия домашно насилие е всеки акт на насилие, извършено в домашна среда, включително и между лица в интимна връзка. За разлика от България, където съдът обичайно не наказва насилието между лица в любовна връзка, които не живеят под един покрив, сочи паралелът на практиките, направен по време на тренингите. Според чл. 2 от българския ЗЗДН домашно насилие е „всяка форма на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, при която жертвата и насилникът се намират в родствена връзка, са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство“, като криминализирано в България е единствено физическото насилие, за разлика от Нидерландия, където са криминализирани всички форми на домашно насилие.

„За съдебната практика в България животът „под един покрив“ често е определящ фактор за изхода от едно дело. Това е сериозен проблем за справедливото правораздаване в България. Насилникът в тези случаи обичайно остава ненаказан“, казва Мирослава Минева, полицейски инспектор в 3-то РУ във Варна.

„Проблем е и присъдата за емоционално и психическо насилие. Преди година имах случай, в който майка бе подала сигнал за упражнено домашно насилие над нея от страна на сина й. Освен физическо, в случая, насилието беше и психологическо и емоционално. Съдът не осъди насилникът. Мотивът бе, че майката няма свидетели, които да докажат, че синът й е издевателствал над нея в 2 часа през нощта, въпреки че майката твърдеше категорично, че е завързана с чаршаф, нейният син е плюл в лицето й, обиждал, ругал“.

„Годишно в Нидерландия се регистрират 200 000 случая на домашно насилие, 119 000 са случаите на домашно насилие над деца. Половината от жените са били жертви на партньорите си, а 1/3 от убитите са жертви на домашно насилие“, цитира официалната статистика в Нидерландия Марша ван ден Брок, полицейски инспектор в РУ в Хага.

„В България няма официална статистика за домашното насилие и за насилието срещу жени и деца. Ако България гледа сериозно на своите ангажименти в превенцията и противодействието на домашното насилие и насилието срещу деца и жени, би следвало системно да събира данни“, казва Красимир Кънев, председател на БХК.

Според него, в най-цялостен вид международните стандарти за превенция и борба с насилието се съдържат в Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието срещу жени и домашното насилие. България не е страна по тази конвенция, а решението на българския Конституционен съд от 27 юли 2018 г. прави присъединяването към този международен договор изключително трудно в краткосрочен план.

„България следва да приеме стандартите на Истанбулската конвенция. Българският законодател следва да направи цялостен преглед на действащото законодателство за борба с насилието срещу жени и с домашното насилие и го съобрази с тях“, е обобщенето на Красимир Кънев

Повишаването на капацитета на българската полиция в реакцията им на домашното насилие и защитата на жертвите е каузата на серията обучения на български полицаи, организирани от БХК. Първите две от петте регионални обучения се състояха на 18 май и на 20 май в Плевен и във Варна. Сред акцентите бяха и изготвените анализи на българското и европейското законодателство по проблемите на домашното насилие. Представителите на нидерландската национална полиция представиха „Наръчник за превенция и противодействие на полово-базираното насилие (Бърз преглед на нидерландския опит“ пред българските си колеги и привлякоха вниманието им: към пропуските в съдебното преследване на домашното насилие и насилието срещу жени и към мерките за проследяване на всички форми на насилие срещу деца, младежи и жени от страна на правоохранителните органи. Специален акцент е и практиката в Нидерландия за разпознаване и регистриране на насилието, като ключов принцип в превенцията.

Над 100 български полицаи от Плевен, Варна, Бургас, Пловдив и СДВР София ще участват във обученията по темата за превенция и противодействие на домащното насилие, които ще приключат на 27 май 2022 г.

 

Настоящата публикация е част от проект „Стоп на полово базираното насилие срещу жени и деца в България“ – GBV-OUT, съфинансиран от програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз. Отговорността за съдържанието на настоящата публикация е изцяло на авторите му и по никакъв начин не може да се смята, че отразява позицията на Европейската комисия или нейните агенции.