Един милион подписа могат да променят еврозаконодателството

Гражданите на Европейския съюз (ЕС) ще могат да предлагат промени в законодателството, щом съберат един милион подписа. Това гласува днес Европейският парламент (ЕП), след като Съветът на министрите одобри предложението на Европейската комисия.

Инициативата беше въведена с Лисабонския договор и позволява на европейските гражданите да поискат промени в законодателството на ЕС. След днешното одобрение европейските граждани ще могат да участват директно в създаването на еврозакони. За да упражнят това право, те ще трябва да съберат един милион подписа на гласоподаватели от поне седем от държавите - членки на ЕС.

Организаторите ще разполагат с 12 месеца за събирането на подписите, след като внесат законодателното предложение в Европейската комисия. Тя от своя страна преценява дали предложението е допустимо и трябва да предостави възможност за електронна подписка.

Щом подписите са събрани, Еврокомисията трябва да се срещне с организаторите и в срок от три месеца да даде своите заключения. Тя ще трябва да посочи и действията, които смята да предприеме, както и причините за това.

Компромисът между Европарламента и националните правителства беше постигнат след дълги преговори. След днешния одобрителен вот държавите членки ще разполагат с една година, за да включат инициативата в националното си законодателство. Очаква се гражданите на ЕС да могат да внасят инициативи от началото на 2012 г.

Законодателните предложения не са неограничени. Те трябва да са част от компетенциите на ЕС и да са близки до европейските ценности.

Източник: Дневник