Европейският съд по правата на човека осъди Швейцария за наказване на просеща жена

На 19 януари 2021 г. по делото Лакатуш срещу Швейцария Европейският съд по правата на човека осъди Швейцария за налагане на глоба от 500 швейцарски франка на просеща жена и последващото нейно задържане за пет дни поради това, че е просела на публично място в Женева.

Жалбоподателката е румънска ромка. Тя не е могла да си намери работа и е започнала да проси по улиците на Женева. Първоначално през 2011 г. тя е била глобено със сумата от 100 франка по силата на закон, който забранява просията на публично място. Впоследствие са й били съставени няколко други акта и е била наказана от съда да плати общо 500 франка. Тъй като не е имала толкова пари, тя е била задържана за пет дни в затвор.

ЕСПЧ приема, че жалбоподателката произхожда от крайно бедно семейство, неграмотна е, не е имала работа и не е получавала никакви социални помощи. Просията е представлявала за нея средство за преживяване. В такава ситуация според Съда тя е имала право, което е част от човешкото достойнство, да има възможност да съобщи за своето тежко положение на другите и да се опита да посрещне основните си потребности чрез просия.

Съдът също така намира, че санкцията, която й е била наложена, е прекалено тежка. Мярка от този тип следва да бъде оправдана от сериозни причини, свързани с обществения интерес, а настоящият случай не е бил такъв. Съдът смята, че макар държавите да имат известно право на преценка в тази сфера, мярка от подобен тип не е била пропорционална нито на целта за борба с организираната престъпност, нито за защита на правата на минувачите, жителите на града и собствениците на магазини. „Жалбоподателката е била крайно уязвимо лице, която е била наказана за нейните действия в ситуация, в която тя по всяка вероятност не е имала друг избор освен този да проси, за да преживее.“ По тази причина ЕСПЧ установява нарушение на член 8 от Европейската конвенция за правата на човека (право на личен живот).