Неограничена ли е свободата на словото онлайн

Видеото е част от проектa "На фокус - Основните права в ЕС", изпълняван от "Дневник" с експертната помощ на Фондация Български адвокати за правата на човека и с финансовата подкрепа на Посолството на Кралство Нидерландия. То представя свободата на изразяване и по-конкретно свободното слово в интернет пространството.

Вижте видеото тук

Публикуващите онлайн трябва да изразяват отношението си, когато се създават нови закони за свободата на словото в интернет. Това е първият момент, в който човек може да се възползва от правото си на изразяване. В същото време хората трябва да се съобразяват с останалите закони, тъй като свободата на словото не е неограничена. Това каза проф. Нели Огнянова, експерт по медийно право, във видео посветено на свободното изразяване онлайн.

"Няма правна система, в която свободата на словото е неограничено". Във всяка правна система има граници с различен обхват, които ограничават свободното изразяване. Това не означава цензура, която е изрично забранена в българската конституция (чл. 40, ал.1), а просто поставя предели, за да бъдат осъществени други права.

Свободата на изразяване на мнение е защитена от Хартата на основните права на ЕС в член 11. По обширно тя е разгледана в чл. 10 на Европейската конвенция по правата на човека, където са описани и границите й (виж карето).

Свободата на словото онлайн е част от правото на свободно изразяване. Българската конституция, например, не разграничава говоренето офлайн и онлайн (чл. 39). Съществуват обаче различия в разпространението на информация в двете среди и затова "идват законите и започват да уреждат по особен начин свободата на словото в цифровото време", каза експертът.

Един от примерите е, че има различна правна уредба при определяне на това кой носи отговорността за разпространеното съдържание. При класическите радио и телевизия отговорност носи самият оператор. В интернет обаче има сложна верига от участници (автор, публикуващ, доставчик на интернет достъп, разпространители, потребители), затова отговорността на всеки от тях се определя от различни закони.

Регламентирането на съдържанието на словото онлайн става все по-трудно и все по-сложно, допълни проф. Огнянова. Според нея не трябва да разчитаме само на правото и на това, че законите ще очертаят правилното поведение. Младите хора сами трябва да избягват рисковете и същевременно да упражняват свободите си.

Източник: Дневник