Огромно увеличение на подслушването в Пловдив и Шумен

В Пловдив и Шумен е отчетено огромно увеличение на броя на разрешените СРС-та за 2010 година, стана ясно в понеделник от отчетите на предателите на местните окръжни съдилища. Тази информация бе предшествана от отчета на Софийската градска прокуратура Николай Кокинов, който призна, че подопечните му прокурори са поискали над 1000 СРС-та повече, отколкото през 2009 година.

Ръстът в Пловдив е 70%, а в Шумен е близо 400%.

През 2010 г. Пловдивският окръжен съд е издал общо 1753 разрешения за подслушване, обяви в понеделник председателят на съда Сотир Цацаров. 938 от тях са по искане на прокурори и 815 по искане на ръководители на органи на МВР и ДАНС. През 2009 г. в Пловдив са издадени 1049 разрешителни.

От общия брой разрешения, издадени през 2010 г. в Пловдив, 1637 са били за физически лица, а 116 - за обекти, с цел установяване самоличността на лица, извършващи престъпна дейност. Сотир Цацаров обясни, че при издадени 1753 разрешения и така приложени СРС спрямо 527 лица, през цялата 2010 г. са изготвени общо 216 веществени доказателствени средства.

Така "ефективността" на използването им за съдебния район Пловдивска област спрямо общия брой разрешения е 12.3%, а спрямо броя на лицата – 41 на сто.

За 14 лица разрешението е било издадено с тяхно съгласие, за опазване на живота или имуществото им.

Най-масово използваният способ е подслушване на телефон – 1051 разрешения (60%), следван от наблюдение, подслушване и проследяване – 690 разрешения, разследване чрез служител под прикритие и доверителна сделка – 11 разрешения и проверка на кореспонденция – 1 разрешение.

От издадените 1753 разрешения, 588 са се отнасяли до разкриване на наркопрестъпления, 220 – кражби, 213 – изготвяне на неистински парични знаци, 93 – подкупи, 65 – грабежи, 59 – изнудване, 14 – убийства и т. н. Броят на разрешенията, издадени за защита на националната сигурност, е 38 (2.17% от всички).

За първи път бяха представени данни за разрешените СРС за минали периоди: 2004г. – 671; 2005г. – 512; 2006г. – 450; 2007г. – 706; 2008г. – 759; 2009г. – 1049.

Сотир Цацаров заяви, че дори и след последните изменения в закона за СРС системата за контрол над използването на СРС не е достатъчно ефективна и не съдържа надеждни гаранции срещу нарушения и злоупотреби.

"В общественото пространство периодично се генерират скандали, свързани с използването на СРС, които нямат нищо общо с разследването и наказателното производство. В резултат на това нормалното, законното използване на СРС се компрометира все повече в общественото съзнание. Така темата "специални разузнавателни средства" започва да обслужва нечисти конюнктурни интереси, вместо да се ползва, както е по закон - за разкриване на престъпления", смята Цацаров.

Данните за четирикратното увеличение на разрешенията за подслушване в Шумен бяха оповестени от председателя на Шуменския окръжен съд Нели Батанова. През 2010 г. съдът е издал общо 472 разрешения, от които 387 са за прилагане на СРС. През предходната 2009 г. издадените разрешения за използване на СРС са били 92.

Според нея огромното увеличение се дължи на по-големия брой дела за тежки престъпления, както и разследвания срещу повече от едно лице. Съдът в Шумен не е постановил и един отказ за употреба на СРС. Според съдия Батанова компетентните органи са имали законово основание да прилагат СРС-та.

Миналата седмица градският прокурор на София Николай Кокинов съобщи, че като цяло през 2010 г. Софийската градска прокуратура е поискала 2214 пъти прилагане на СРС, като само по 507 от тях са изготвени доказателствени средства. За сравнение - през 2009 г. исканите СРС са били малко под 1500, а тези, които са станали веществени доказателства, са малко над 300.

Източник: Mediapool