ПАСЕ разкритикува 9 европейски страни че бавят изпълненията на решенията на съда в Страсбург

В приета специална резолюция Парламентарната асамблея на Съвета на Европа посочи 9 страни, сред които и България с „тежки систематични дефицити”, които са предпоставка за чести нарушения на Европейската конвенция за правата на човека. Тези структурни проблеми в България, Гърция, Италия, Молдова, Полша, Румъния, Русия, Турция и Украйна са причината за често „изключително тревожни” закъснявания при изпълняването на решенията на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). В резолюцията си ПАСЕ изтъква, че България приоритетно трябва да „приеме спешни мерки, за да избегне бъдещи случаи, подобни на тези в миналото, свързани със смърт и нечовешко и унизително третиране от страна на изпълнителната власт.” Също така, според резолюцията, прогрес е нужен и в извършване на реформа, осигуряваща спазването на разпоредбите на Конвенцията при депортиране на чужденци (вж inter alia решението на ЕСПЧ по делото ал-Нашиф и Други срещу България). Не на последно място, ПАСЕ посочва, че България трябва да положи усилия в посока справянето с проблема на прекалена продължителност на съдебните производства в страната.