По-строги правила за борба с трафика на хора в новото законодателство на ЕС

По-строги наказания за трафикантите на хора, както и по-добра защита и повече помощ за жертвите на подобни престъпления, предвижда новото законодателство на ЕС, което европарламентът ще гласува в Страсбург. Новите правила ще бъдат приложени спрямо трафика на хора с цел сексуална или трудова експлоатация, съобщи представителството на ЕП в София.

Текстът, съгласуван от представители на парламента и съвета, определя минимални правила за дефиниране на престъпните деяния, както и санкции за трафикантите на хора, като същевременно въвежда единни правила за засилване на превенцията на тези престъпления и на защитата на жертвите. След одобряването на документа, държавите членки ще имат на разположение две години, за да го въведат директивата в националното законодателство.

Новата директива залага минимален срок за наказанията за подобни престъпления от най-малко пет години лишаване от свобода (т.е. държавите членки няма да могат да налагат по-леки наказания) или при специфични утежняващи вината обстоятелства - десет години затвор. Ако в престъпленията са въвлечени официални лица или организации, санкциите трябва да включват наказателни или ненаказателни глоби, а също и лишаване от възможност за получаване на обществени помощи или постоянно закриване на дадените предприятия.

Държавите членки трябва да гарантират, че инструментите и постъпленията от тези престъпления са задържани и конфискувани. Жертвите на трафик трябва да получават подслон, материална подкрепа и ако е необходимо - медицински грижи, включително психологическа помощ. Правните консултации трябва да бъдат безплатни, особено когато жертвата няма необходимите финансови средства за това. Жертвите на трафик трябва да имат достъп до програми за защита на свидетели и до компенсационни схеми, уточнява БТА.

Подкрепата трябва да бъде осигурена „преди, по време и в продължение на нужния срок след наказателните дела”, независимо от желанието на жертвата да свидетелства. В текста изрично се подчертава изискването да няма съдебно преследване или налагане на глоби за жертвите.

Няколкостотин хиляди души стават жертва на трафик на територията на ЕС всяка година. Много от жертвите са принуждавани да проституират (43%, предимно жени и момичета).

Източник: Дарик