Подписки без лични данни искат НПО

В бъдещите подписки за граждански инициативи в ЕС да не се предоставят личните данни, настояват от ПП „Зелените” и Сдружението за насърчаване на гражданската инициатива. На международен форум в Брюксел искането е внесено от Даниела Божинова, съпредседател на ПП Зелените и изп.директор на БСНГИ. Подписките за различни граждански инициативи се очаква да тръгнат след приемането на окончателната правна форма на Европейската гражданска инициатива (ЕГИ). Това е първият механизъм за пряко участие в политическия процес в ЕС и представлява една от реформите, заложени в Лисабонския договор. Тя дава възможност на 1 милион европейски граждани да внасят предложения за законодателство и решения чрез Европейската комисия.

Според Божинова изискването за вписване на лични данни при подкрепа на инициативи трябва да отпадне и от българския закон за пряко участие. Напоследък зачестиха уличните акции за подписване на граждански инициативи, организирани от партии и неправителствени организации на различни теми. Много граждани изразяват подкрепата си с подпис, но и много се въздържат.

Те предпочитат да се откажат от подписване на улична подписка въпреки солидарността си със съответната кауза, тъй като нашият закон изисква едва ли не разкриване на пълния личен профил на подписващия.

Източник: Дарик