Правозащитници: Законови пречки спъват дела срещу властта

Приетият преди четири години Административно-процесуален кодекс (АПК) все още не гарантира на гражданите пълен достъп до административното правосъдие. Причината е практиката на съдилищата да ограничават компетентността си и да отказват да пререшат даден казус, а вместо това го връщат на чиновниците, чието решение вече са отменили.

Типичен пример са случаите на незаконно строителство, когато съдът постановява, че даден обект е незаконен, но само шефът на строителния контрол, а не магистратите, може да постанови премахването му. Това са част от изводите на фондация "Български адвокати за правата на човека" (БАПЧ), която е изследвала административното правораздаване.

Според правозащитниците основен проблем при делата на гражданите срещу администрацията остава правилото на мълчаливия отказ. Когато искане до министерство, агенция, комисия или община не получи отговор, се приема, че ведомството го отхвърля. Така гражданите са принудени скоростно да обжалват от страх, че след изтичането на кратък срок ще влезе в сила акт, който не е в тяхна полза.

В жалбите си до съда те са поставени в ситуация да искат отмяна на нещо, за което няма мотиви. Това според БАПЧ сериозно затруднява защитата и ефективния достъп на гражданите до правосъдие. Голям е броят на жалбите срещу прекратяване на дела от административните съдилища с мотив липса на правен интерес, пише още в доклада.

Съдилищата се придържат към концепцията, че не могат да се разглеждат и разрешават въпроси, свързани с правото на собственост, а това е предмет на гражданското право, отчитат от БАПЧ, които по принцип одобряват тази позиция.

Източник: Дневник