Премиерът иска да ограничат ползването на СРС

Министър-председателят Бойко Борисов предлага да бъде създадена работна група, която да анализира практиката по прилагането на Закона за специалните разузнавателни средства, съобщи пресслужбата на Министерския съвет. В последно време въпросът за използването, прилагането и контрола върху използването на СРС се поставя настоятелно в публичното пространство, отбелязва премиерът в писмо до председателя на Върховния касационен съд Лазар Груев, главния прокурор Борис Велчев и председателя на подкомисията за парламентарен контрол и наблюдение върху използването на СРС Явор Нотев. "Наше задължение е да създадем условия за сигурност и спокойствие на българските граждани, така че никой да не се чувства застрашен, ако не е допуснал нарушение на закона",посочва министър-председателят. С този мотив той предлага създаването на работна група под ръководството на министъра на правосъдието, в която да бъдат включени представители на съда, прокуратурата и подкомисията в Народното събрание. Нейната задача е да установи дали има пропуски в действащата уредба по отношение използването на СРС, които създават възможности за нарушаване на конституционните права на гражданите, и при необходимост да предложи промени в нормативната уредба, регламентиращи по-добре контрола върху използването им.

Източник: Вести