Управата на затворите в САЩ разрешава хормоналната терапия за трансполови затворници

Според новите правила, въведени от  Федералното бюро за затворите в САЩ, като част от съдебно решение, трансполовите затворници, които не са започнали терапия преди да бъдат лишени от свобода, вече ще могат да взимат хормони. Също така ще им бъдат подсигурени специализирани консултации за психично здраве и ще имат възможността да се подложат на операция за смяна на пола, докато са в затвора.

На 31-ви май беше издадена разпоредба до надзирателите в 116-те държавни затвора. Според предишните разпоредби на Бюрото, издадени през 2005, само затворниците с диагноза, установена преди лишаването им от свобода, се допускат до медицински грижи свързани със смяна на пола. Тези грижи се ограничаваха до процедури, които да поддържат затворниците ‘само до състоянието на смяна на пола, в което са били в момента на лишаването им от свобода.’

Източник: dallasvoice.com