Виртуалната акция “Спри насилието” ви очаква и в София

В реалността често сте изправени пред неочаквани и необратими избори. Във виртуалната реалност имате опцията да избегнете лошия сценарий, да преобърнете посоката, да превъртите ситуацията до щастлив край. И винаги най-важното решение взимате вие. В този случай: като свидетел на ситуация на домашно насилие! 

“СПРИ НАСИЛИЕТО!” е ново виртуално видео на Българския хелзинкски комитет, което може да преживеете през виртуални очила - този път по време на акцията ни в град София. Вече представихме VR-видеото на граждани в Бургас и Пловдив това лято, на 3 октомври (понеделник) - на специално обособено пространство - в чакалнята на Централна гара, ще ви очакваме от 15 до 19 ч. Наш екип ще ви съдейства, за да може да гледате - от гледната точка на наблюдаващи - инсцениран случай на домашно насилие – ситуация, на която бихте могли да станете свидетели и във всекидневието си. 

Като зрител вие не сте само пасивен наблюдател, вие сте герой във виртуалната реалност с възможността да изберете как да реагирате и какъв избор да направи в критичния момент. С това преживяване се надяваме осъзнаването какви могат да бъдат последиците от избора ни да е по-осезаемо и автентично.

Тийзър на видеото можете да видите в страницата на БХК във фейсбук.

 ЗАЩО ПРАВИМ VR АКЦИЯ НА ТАЗИ ТЕМА 

Основано на пола“ се нарича насилие – независимо дали физическо, сексуално, психологическо или икономическо – от което несъразмерно за засегнати преимуществено жените и момичетата. Формите на насилие, проявите и отражението им върху човешката психика могат да са различни – нараняването, заплахите, физическата болка, сълзите и страданието са само част от тях. 

Домашното насилие е именно една от формите на основано на пола насилие. Макар жертви на такова насилие да стават и мъже, преобладаващият дял на жертви тук са жените и децата. Тази закономерност е универсална и се наблюдава на практика във всички общества, независимо от културата, географското положение и социалния и икономически статус на засегнатите. 

Това може да се промени, ако всички ние спрем да възприемаме домашното насилие за “личен  или семеен проблем“, който трябва да се разреши тихо вътре в семейството или между партньорите в една двойка. Една от причините за устойчивостта на феномена домашно насилие е търпимостта към нея от страна на околните, които знаят за него. 

Акция “Спри насилието” е част от двугодишна кампания срещу домашното и основаното на пола насилие на Българския хелзинкски комитет и Алианса за защита от насилие, основано на пола. В рамките на проекта бе създаден сайтът Spasena.org и бяха публикувани два правни анализа на международноправните стандарти и на липсите в българското законодателство по отношение на защитата от основано на пола насилие.

 Тази публикация е създадена по проект „Стоп на полово базираното насилие срещу жени и деца в България“ – GBV-OUT“, съфинансиран от програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз. Отговорността за съдържанието ѝ е изцяло на авторите и по никакъв начин не може да се смята, че отразява позицията на Европейската комисия или нейните агенции.