Върховният комисар на ООН за правата на човека критикува египетското правителство

Върховният комисар на ООН за правата на човека Нави Пилай призова египетското правителство да се въздържа и да защити правата на гражданите си на свобода на изразяване, достъп до информация, право на сдружаване в съответствие със законодателството на страната и международните закони за човешките права. „Прави впечатление, че откакто избухнаха уличните протести, полицията се изправи срещу протестиращите с гумени куршуми, сълзотворен газ, палки и водна струя и арестува повече от 1000 души, някои от които политически опоненти” – заяви г-жа Пилай.

В изявлението си тя също така обърна внимание на блокирания достъп до интернет, прекъсването на мобилни комуникации, както и на насилието над журналисти и фотографи. „Призовавам Правителството да вземе конкретни мерки, чрез които да гарантира правото на свобода на мирни събрания и изразяване на мисълта, включително и като възстанови свободния достъп до мобилни комуникации и социални мрежи.” Върховният комисар също така призова египетските власти да започнат разследване по сигналите за прекомерна употреба на сила, по-специално убийството на най-малко пет цивилни граждани, както и за осигуряването на справедливост, истина и обезщетения за пострадалите и техните близки.

За повече информация: http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx? NewsID=10688&LangID=E