Подобряване оценката на риска от укриване при налагане на мярка за неотклонение в правоприлагането – FLIGHTRISK

Автори:
    Бояна Иванова - съкоординатор на проекта Адв. Адела Качаунова - съпредседател на БХК и Директор на „Правна програма за защита“ Радослав Стоянов - съпредседател на БХК Красимир Кънев - директор на програма “Мониторинг и изследвания”

В края на април Български хелзинкски комитет публикува нов доклад “Подобряване оценката на риска от укриване при налагане на мярка за неотклонение в правоприлагането" по проект FLIGHTRISK.

В доклада се отправят конкретни препоръки към законодателите, прокурорите, съдиите и практикуващите юристи, а именно:
- Установяване на презумпция за освобождаване на обвиняемите, очакващи процес;
- Премахване на оборими презумпции за риск от укриване въз основа на тежестта на повдигнатото обвинение;
- Въвеждане на по-леки мерки от задържането под стража;
- По-чести прегледи на решенията за досъдебно задържане;
- Гарантиран достъп на адвокатите до всички материали по делото достатъчно време преди съдебното заседание;
- Ефективен достъп до адвокат по време на полицейско задържане;

Този национален доклад е разработен в рамките на проекта на ЕС „Подобряване оценката на риска от укриване при налагане на мярка за неотклонение в правоприлагането“