Доклад-оценка на състоянието и перспективите пред детските институции в България и на напредъка в изпълнение на правителствените ангажименти по Конвенцията за закрила на детето на ООН

Автори:
    Антоанета Ненкова, Славка Кукова, Анета Мирчева, д-р Десислава Иванова-Генова, Милена Панайотова, Станимир Петров, Красимир Кънев

Настоящият доклад на Българския хелзинкски комитет представя динамиката на развитие на институционалната система за грижа за деца в България от 2003 г. насам. На базата на свои наблюдения и след като се запозна с работен вариант на изготвения от българското правителство през 2006 г. проект на доклад по Конвенцията на ООН за правата на детето, БХК направи и оценка на постигнатото по изпълнение на поетите ангажименти.

Проектът „Наблюдение на специализирани институции и оценка на правителствените мерки по изпълнение на ангажиментите за осъществяване на правата на децата, признати в Конвенцията на ООН за правата на детето“, отразени в доклад на българското правителство, бе едногодишен национален проект, реализиран от Българския хелзинкски комитет с финансовата подкрепа на програма МАТРА КАП на посолството на Кралство Нидерландия в България.

Проектът бе ориентиран основно към актуализиране на данните за ситуацията в 89 детски специализирани институции, специални училища и алтернативни форми на социални услуги за деца и младежи в страната и към оценка на трансформационните процеси в системата на институционалната грижа. Предмет на оценка в този анализ е и отчетеното от българското правителство изпълнение на правителствените мерки съгласно изискванията на Конвенцията на ООН за правата на детето. Проектът стартира в края на 2005 г. Бяха сключени споразумения за сътрудничество между БХК и МТСП, МОН и МЗ.

В рамките на мониторинга през 2006 г. изследователите на БХК посетиха: 18 ДДМУИ/ДДУИ – София, Видраре, Горски Сеновец, Михалци, Илаков рът, Искра, Горна Козница, Мездра, Търнава, Медвен, Кошарица, Петрово, област Благоевград, Петрово, област Стара Загора, Сладък кладенец, Васил Друмев, Рудник, Стража, Гомотарци; 2 ДМУИ от 18 до 35 години - Три кладенци и Берковица, 7 ДМСГД – Варна, Ветрен, Златица, Кюстендил, Перник, Широка лъка и Шумен; 14 ДОВДЛРГ – Пловдив, Орехово, Чепеларе, Стойките, Широка лъка, Бързица, Велики Преслав, Провадия, Шумен, Велинград, Кюстендил, Дупница, Варна, Русе, Русе, Варна; 2 ВУИ - Ракитово и Подем, и 22 помощни училища, от които 16 с интернат - в Харманли, Ветрен, Враца, Ловеч, Пазарджик, Ракитово, Самоков, Долни Дъбник, Ново село, Лом, Берковица, Давидово, Шумен, Каварна, Стоб и Габрово, и 6 без интернат – Велико Търново, Плевен, Велинград, Варна, Добрич и Русе. Изследователите на БХК посетиха 1 поправителен дом за момчета в Бойчиновци, всичките 5 ДВНМН - София, Пловдив, Стара Загора, Благоевград и Кюстендил. Запознаха се и със ситуацията в системата на алтернативните услуги - бяха посетени 7 дневни центъра за деца с умствена изостаналост - Перник, Благоевград, Банско, Стара Загора, Пазарджик, Враца, Кюстендил и 7 КСУДС - Пловдив, Стара Загора, Шумен, Търговище, Варна, Сливен, Бургас. В рамките на проекта бяха посетени и 1 ДДМФУСИ - Луковит, 2 защитени жилища - Разлог и Банско, и 1 СУПЗ - Бата.

На базата на предварително изготвени въпросници бе изследвана ситуацията в системата на институциите за деца и младежи чрез методите на: наблюдението, интервюто с представители на персонала, на държавни и общински институции, с родители и деца от детските домове, проучването на документи, характеризиращи организацията на работа, дейностите в специализираните институции, както и алтернативните форми за социални услуги. Наблюдението на БХК обхвана широк спектър от въпроси, като: процедура и практики на настаняване в детските институции; материална база; медицинско обслужване; образование; корекционна и ресоциализационна дейност; човешки ресурс, документация и контрол. Структурата за наблюдение беше разработена в началото на проекта.