Стационарната психиатрична помощ в България и правата на човека

Настоящият доклад резюмира изследването на Български хелзинкски комитет на положението с правата на човека в системата на стационарната психиатрична помощ в България. БХК се занимава с човешките права на психично болните хора от няколко години. През 1994 и 1995 г. изследователи на комитета посетиха няколко психиатрични болници, а резултатите от наблюденията бяха включени в първия специален доклад на организацията за положението в местата за лишаване от свобода. През 1996-1997 г. отново няколко изследователи на БХК посетиха друга група психиатрични болници и домове за умствено изостанали хора, а резултатите от техните наблюдения бяха включени в специален брой на списание "Човешки права без граници", издавано от белгийската неправителствена организация "Човешки права без граници". В рамките на своите проекти за наблюдение на местата за лишаване от свобода и на детските институции в България БХК извърши посещение на всички домове за умствено изостанали деца и на няколко дома за възрастни с тежки форми на умствена изостаналост, а от септември 2001 г. започна специалният проект на комитета за наблюдение на домовете за деца с тежка умствена изостаналост. Тези наблюдения породиха няколко публикации в средствата за масова информация в България, които предизвикаха широк обществен отзвук.

Настоящото изследване е фокусирано върху правата на психично болните, които се настаняват в психиатрични стационари на задължително и принудително лечение от държавата, но то неизбежно засяга и положението на пациентите, постъпващи на доброволно лечение в тях.