Затворите в България: Изследване на системата на местата на лишаване от свобода

Автори:
    Станимир Петров, д-р Георги Банков

Перманентното наблюдение на затворени институции е дейност, която БХК осъществява в продължение на единадесет години. Настоящото изследване е резултат от посещения, извършени през втората половина на 2007 г. от Станимир Петров и д-р Георги Банков във всички затвори и в повечето от затворническите общежития. То си постави за цел да направи обобщение на актуалните проблеми, стоящи пред местата за лишаване от свобода, и да държи във фокуса на общественото внимание тези от тях, които трябва спешно да бъдат решени за цялостно хуманизиране на пенитенциарната система в България.