Човек на годината 2011

Годишна награда за принос към правата на човека и правозащитността

" src="https://www.youtube.com/embed/" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>