Човешки права за всички

Анимационен спот на Amnesty International Austria, апелиращ за равни права и свободи на всяко човешко същество

" src="https://www.youtube.com/embed/" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>