Чудото Тунджа

Община Тунджа е едно от местата в България, за които няма да повярвате, че съществуват, докато не го видите с очите си. Учениците и децата, записани в местните детски градини, са повече от всякога и голяма част от тях са от ромски произход. В училището в село Веселиново дори се е налага да построят цяло ново крило с класни стаи, за да побере всички деца през новата учебна година. Социални услуги и политики за включване на децата се разработват и се прилагат устойчиво от зам.-кмета по култура, образование, вероизповедание, здравеопазване и социалиални и младежки дейности на Община Тунджа Станчо Ставрев и екипа му. Политиките за интеграция са системни и последователни от години и на всяко ниво - от напълно безплатни и увеличаващи се на брой детски градини в района, през програми за извънкласна подготовка на децата и работа с родителите в местните читалища и училища, до най-новата социална услуга за млечна кухня за младите майки. Видеото е създадено в рамките на проект „Овластяване на роми за антидискриминация и интеграция: Укрепване на капацитета на регионално ниво в сферите на антидискриминационни механизми и разпространяване на добрите практики в сферата на интеграцията“ - READI, съфинансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз. Продукция: БХК