Да достигнеш финала е само началото!

Рекламен спот на UNHCR в подкрепа на правата на бежанците

" src="https://www.youtube.com/embed/" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>