Деца-войници

Рекламен спот на Amnesty International против въвличането на деца във военни конфликти

" src="https://www.youtube.com/embed/" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>