Дискриминацията боли

Кампания на The Danish Institute for Human Rights за равенство между половете

" src="https://www.youtube.com/embed/" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>