Джеръми Айрънс против смъртното наказание

Актьорът подкрепя кампанията на Amnesty International за отмяна на смъртното наказание.

" src="https://www.youtube.com/embed/" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>