Дори един е твърде много!

Рекламен спот на UNHCR, посветен на Световния ден на бежанците

" src="https://www.youtube.com/embed/" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>