ХИВ/СПИН

В България (а и не само тук) СПИН е много повече от болест. СПИН е клеймо. Заслужена присъда. Проказа. Срамна работа. Разпространява се по въздуха. От допир. От комар. А всъщност СПИН не е нито едно от тези неща... Анимационен клип от кампанията на Британския съвет "Медии и обществено многообразие" (http://www.britishcouncil.org/bg/bulgaria-projects-media-diversity.htm)

" src="https://www.youtube.com/embed/" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>