На изтезанията ще бъде сложен край, едва когато предприемеш нещо! Пиши, за да премахнеш несправедливостта! Спот на Amnesty International

" src="https://www.youtube.com/embed/" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>