"Имам една мечта"

Текстът и аудио-записът на легендарната реч на Мартин Лутър Кинг от 28 август 1963 г.

" src="https://www.youtube.com/embed/" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>