Изгубени сред вълните

Когато пътят през Средиземно море не отвежда към спасение, а към гибел... Видео на Amnesty International