Крепост Европа

Репортаж на Al Jazeera, посветен на българската държавна политика по отношение на бежанците

" src="https://www.youtube.com/embed/" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>