Кръвопролития в Сирия

Протестиращите в Сирия заплащат твърде висока цена за борбата си за промяна... (репортаж на RT)

" src="https://www.youtube.com/embed/" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>