Курс по фотография #ИНСТАФОТО с Вера Гоцева

Срещнахме ученици от различни етноси и училища в кратък курс по фотография. Вижте как мина денят им и как работиха заедно по зададените им фотозадачи. Инициативата се осъществи в рамките на проект „Овластяване на роми за антидискриминация и интеграция: Укрепване на капацитета на регионално ниво в сферите на антидискриминационни механизми и разпространяване на добрите практики в сферата на интеграцията“, съфинансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз. Продукция: БХК