Летище

Близо 40 хиляди души намират спасение от военния конфликт в Централноафриканската република на... пистите на международното летище Мпоко. Видео на UNHCR.