Милион деца-бежанци

По данни на ООН конфликтът в Сирия е превърнал в бежанци повече от 1 милион деца...