Да посрещнеш стогодишнината си в бежански лагер... Репортаж на UNHCR