На всеки четири секунди

Анимационен спот на UNHCR, представящ шокиращи статистически данни относно броя на бежанците и вътрешно разселените лица през изминалата 2012 г.