Не на изтезанието!

Спот на Amnesty International, показващ крайно садистичен метод на изтезание, законно прилаган на територията на САЩ.

" src="https://www.youtube.com/embed/" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>