Не на смъртното наказание!

Спот на Amnesty International против смъртното наказание. Недопуснат до телевизионния ефир на полувремето на футболната среща Холандия-Нигерия (1997 г.)

" src="https://www.youtube.com/embed/" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>