Не стой безучастен!

Клип от кампанията BeLonG To Youth Services annual Stand Up! LGBT Awareness Weeks, заклеймяващ хомофобския тормоз в ирландските училища

" src="https://www.youtube.com/embed/" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>