Пет години и пет месеца

Този филм е съвместна продукция на Български хелзинкски комитет и студио за документален театър „VOX POPULI". С подкрепата на Mono Collective, Център за култура и дебат „Червената къща“, Dream Team Productions, Concept Studio. Филмът е базиран на интервю с жена, изтърпяла присъдата си в затвора в Сливен. Научете повече за условията в единствения женски затвор в България на адрес: http://womenprisoners.bghelsinki.org. Български хелзинкски комитет e неправителствена организация за защита правата на човека, основана през 1992 г. От повече от 20 години БХК осъществява независим и периодичен мониторинг на затвори, поправителни домове, интернати, домове за деца, лишени от родителска грижа и други затворени институции. Подкрепете работата ни, като направите дарение на http://www.bghelsinki.org/donate. -- This film is a coproduction between Bulgarian Helsinki Committee and the VOX POPULI studio for documentary theatre. Supported by Mono Collective, The Red House Center for Culture and Debate, Dream Team Productions, Concept Studio. The film is based on an interview with a woman who served her sentence at the Sliven prison. Learn more about the conditions at the only women’s prison in Bulgaria at http://womenprisoners.bghelsinki.org. Bulgarian Helsinki Committee a nongovernmental organization for the protection of human rights, founded in 1992 in Sofia, Bulgaria. For more than 20 years BHC has been carrying out independent and regular monitoring of prisons, juvenile homes, homes for children deprived of parental care and other closed institutions. Support our work by making a donation at http://www.bghelsinki.org/donate.