Посегателства срeщу малолетни в Индия

Репортаж на Human Rights Watch, алармиращ за неадекватните мерки на индийските власти срещу зачестилите случаи на сексуални посегателства срещу малолетни. Повече информация на: http://www.hrw.org/node/113480