"Реформирана" демокрация

Репортаж на Euronews, посветен на т. нар. "реформа" в унгарското законодателство, довела до редица анти-демократични поправки в конституцията на страната

" src="https://www.youtube.com/embed/" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>