"Регрес". Човешките права в България

Репортаж на "Свободна Европа" за годишния доклад на БХК и събитията от 2019 г., които белязаха годината като недобра в редица сфери.